duurzaam
VARKENSVLEES

Duurzaam betekent dat we ons richten op dierenwelzijn én milieu. Met onze innovatieve aanpak zorgen wij er voor dat onze varkens gezonder zijn en een goed leven hebben. Bovendien gaan we goed om met energie. Meer nog, er wordt zelf energie opgewekt. Inmiddels besparen we al meer dan 50% op energie tov een 5-tal jaren geleden.

dierenwelzijn

Iedere dag opnieuw gaan we voor gezonde varkens met een goed leven. Omdat een gezonde en relaxte moeder zorgt voor gezonde biggen begint dit al bij de zeug. We kijken er bv. zeer streng op toe dat de biggen voldoende lang bij de moeder blijven. Dat zorgt voor verminderde stress bij de moeder en het heeft een bewezen positief effect op de gezondheid van het big. Vooraleer de zeugen naar de kraamafdeling komen worden ze steeds gewassen met een speciale zeugenshampoo en masserende douchekop.

Verder voldoen onze stallen aan de strengste Europese normen voor dierenwelzijn op alle gebied. Alle dieren kunnen vrij rondlopen zoals wettelijk voorzien sinds januari 2013. Tevens is iedere groep dieren uitgerust met speelmateriaal zodat ze zich nooit vervelen. Ook de manier van omgaan met de varkens heeft meetbare effecten op de kwaliteit en houdbaarheid van het eindproduct.

Uiteraard is de gezondheid van het varken een essentieel onderdeel van zijn welzijn. Onze varkens staan onder medische controle van een vaste dierenarts die ons en de dieren kent. De overheid is sinds enkele jaren gestart met een campagne om het antibioticagebruik in de varkenshouderij aanzienlijk te reduceren.

Wij garanderen een lekker stukje Duroc varkensvlees dat 100 % vrij is van antibiotica!

 
 

milieu

Sinds het jaar 2011 wekken we een groot deel van onze elektriciteitsbehoefte op via zonnepanelen. Sinds het jaar 2014 kunnen we alle mest afkomstig van onze varkens verwerken in een naastgelegen biogasinstallatie.

We hebben ondergrondse leidingen gelegd zodat alle mest naar de biogasinstallatie gepompt kan worden, zonder dat het mest nog over de openbare weg moet getransporteerd worden. In een biogasinstallatie wordt niet alleen elektriciteit opgewekt, er komt ook warmte vrij. Deze warmte kunnen we dan weer recupereren om onze varkensstallen te verwarmen. Op deze manier dragen we een steentje bij om de CO2 uitstoot te verminderen.

Verder proberen we zoveel mogelijk grondstoffen uit de directe omgeving te gebruiken in onze varkensvoeders. Producten die moeten ingevoerd worden uit een ander continent (vb. soja) proberen we zoveel mogelijk te beperken en te vervangen door bv. koolzaad, erwten, bonen, rapen of zonnepitschroot.